PRIDE-PUOTI

Tästä Pohjois-Karjalan Seta:n nettikauppaan! Paidat, pinssit, kassit, rintamerkit, liput, tarrat….

Tuotto Pohjois-Karjala Priden järjestämiseen!

 

LAHJOITUS

Mikäli haluat lahjoittaa rahaa Pohjois-Karjala Pride -viikkoa järjestävälle Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:lle, käy se parhaiten valtakunnallisen Setan lahjoitustilin kautta.

Olennaista on muistaa laittaa viitenumeroksi 1494, niin rahat ohjautuvat Pohjois-Karjalaan!

Setan lahjoitustili: Danske Bank FI21 8000 1571 0819 35.

Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (3.11.2017)
Luvan numero: RA/2017/1106
Toimeenpanoaika: 3.11.2017-31.12.2019
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:n ihmisoikeustyöhön, koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaa, yhteisölliseen viestintään, viestintään, nuorisotyöhön sekä muuhun yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan ja palveluihin. Varoilla järjestetään vertaistuellisia ryhmiä, teemallisia työpajoja ja tapahtumia.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.